email español english frances chino
Slider 1 Slider 2 Slider 3
INVESEED 提供專業的植物培育、 種子繁殖、 開發新品種。 我們研發的植物雜交種子具有在專業市場上的高品質。 我們研發項目:新的免疫力、感官特性、物理特性,等等。

我們園藝培育的產品線:

洋蔥 哈密瓜 小黃瓜 西瓜 番茄
Cebolla Melón Pepino Sandía Tomate

Partida de la Tancà, s/n - P.O. Box 140 · 46930 Quart de Poblet - Valencia - Spain · Tel. +34 961 597 618 - Fax +34 961 920 424 · inveseed@inveseed.es

INVESEED 2013